Info om Corona

For informasjon vedrørende situasjonen rundt Koronaviruset fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Som et ekstra smittevernstiltak har jeg valgt å ha en skjerm mellom meg og kunden, som så langt det er mulig er med på å beskytte oss under behandlingen.
Dette håper jeg vil være med på å bidra til at dere føler dere trygge
når dere kommer hit.

Hvis du opplever feber, tegn på luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon skal du ikke møte til time! Ta kontakt på telefon: 401 99 434
Vi ber om at hånddesinfisering utføres før og etter behandling.

Her følges disse retningslinjene fra Helsedirektoratet i forbindelse med Koronaviruset: