Om Fotterapi

Forskjellen mellom fotpleie og Fotterapi.

Mange vet ikke at det er en vesentlig forskjell mellom disse to behandlingstilbudene.
Der fotpleie kun er en pleie- og velværebehandling som går på det kosmetiske, er fotterapi en helsefaglig behandling som utføres av autorisert helsepersonell.
Der fotpleien kun er beregnet for friske føtter, er fotterapien med på både å forebygge og behandle lidelser og problemer som er knyttet til fotens hud, negler, muskler og skjelett, i tillegg til velværebehandlinger.

Ved kroniske sykdommer som kan påvirke føttene, som diabetes, revmatisme, psoriasis eller hjerte-/karsykdom, er det viktig å ta godt vare på føttene ved å gå jevnlig til en autorisert fotterapeut for å forebygge komplikasjoner og for å få råd om egenpleie og fothygiene.

Ved behov henvises det videre til annet helsepersonell.

Fotterapeuten har som mål å kartlegge årsaken til de problemene som oppstår i føttene, og finne best mulig behandling ut i fra de funn man gjør.
Har man sykdommer som påvirker føttene, er det enda viktigere å ta godt vare på føttene sine, og la en Autorisert Fotterapeut undersøke og behandle, samt gi individuelle råd og veiledning om din fothelse.

Krav til faglig oppdatering – kurs

Som medlem i Fotterapeutforbundet forplikter vi oss til å holde oss faglig oppdatert enten gjennom kurs arrangert av fagforbundet (lokalt eller sentralt) eller gjennom eksterne kurs som er godkjent av forbundet.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre